ανακαινισεισ

Η Vallianos Group αναλαμβάνει ανακαινίσεις παντός είδους.

Vallianos Group - μπάνιο

Κάθε έργο ανακαίνισης είναι μοναδικό και ο σχεδιασμός, η εκτέλεση και το κόστος της ανακαίνισης εξαρτώνται από την αξία του ακινήτου, τη χρήση για την οποία προορίζεται (επαγγελματικός χώρος, χώρος εστίασης, εξοχική κατοικία, ιδιοκατοίκηση, εκμετάλλευση κλπ) και το διαθέσιμο κεφάλαιο από τον ιδιοκτήτη. Μία οργανωμένη ανακαίνιση, η οποία σχεδιάζεται και συντονίζεται σε όλες τις ενέργειές της από ειδικούς μηχανικούς, είναι πάντοτε οικονομικότερη αλλά και με καλύτερο αισθητικό και λειτουργικό αποτέλεσμα.

Vallianos Group - μπάνιο
Vallianos Group - μπάνιο
Τοποθέτηση σταθερών τζαμιών